Президент Ильхам Алиев посетил могилу Мир Мохсуна Навваба Карабаги на Джыдыр-дюзю

5 / 21