8
8
7
6
5
4
3
2
1
Üçüncü melodiya
Birinci melodiya
zir
miyanxanə–zir
hərflərin əsli
miyanxanə
miyanxanə–bəm
İkinci melodiya
15
16
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
7
8