18
İKINCI FƏSIL
Dəstanların bölünməsi və intervalların
1
tərifi
Dəstanın simli alətlərin qaydaları üçün bir əlaməti vardır ki, bu da nəğmələ-
rin çıxarılması və simlərin hissələri üçün bir bələdçidir. Ahənglərin mədarını
2
özündə birləşdirən nəğmələr 17-dir. Həmin 17 nəğməni bu cədvəldəki kimi bir
simdə fərz etmək olar. Ən yaxşısını Allah bilir.
hm
8
hissəyə böldük və
onu 1-ci hissənin
sonuna əlavə etdik
b nəticə b nəzərdədir b kəskinlikdə
vm
8
hissəyə böldük,
o biri hissəni əlavə
etdik 1-ci hissənin
sonuna
h nəticə h nəzərdədir h kəskinlikdədir
lm
3
bərabər hissəyə
böldük və 1-ci
hissənin sonuna əlavə
etdik
y nəticə r nəzərdədir r kəskinlikdə idi
hm
8
hissəyə böldük
və hər bir hissəni
o biri hissələrlə
bərabərləşdirdik
h nəticə h nəzərdədir h kəskinlikdədir
lm
4
hissəyə böldük və
ona ağırlıqdan əlavə
etdik
v nəticə v nəzərdədir v kəskinlikdədir
əm
4
hissəyə böldük və
1-
ci hissənin sonuna
əlavə etdik
z nəticə r nəzərdədir r kəskinlikdədir
zm
4
hissəyə böldük və
1-
ci hissənin sonuna
əlavə etdik
h nəticə h nəzərdədir h kəskinlikdədir
hm
3
hissəyə böldük,
1-
ci hissənin sonuna
qoyduq
t
nəticə t nəzərdədir t kəskinlikdədir
1
İntervalların – ölçülərin
2
Mədar – mehvər, orbita