26
Rəhavi
Qədim
ustaların rəyi
Balıq
Dolça
Oğlaq
Qövs
Əqrəb
Tərəzi
Başaq
Şir
Xərçəng
Əkizlər
Öküz
Quzu
Rast
İsfahan
Əraq
Hicazi-Kuçik
Zirətkən
Büzürg
Busəlik
Üşşaq
Hüseyni
Zəngulə
Nəva
Büzürg
Balıq
Dolça
Oğlaq
Qövs
Əqrəb
Tərəzi
Başaq
Şir
Xərçəng
Əkizlər
Öküz
Quzu
Üşşaq
Nəva
Busəlik
Rast
Rəhavi
Hüseyni
Hicazi
Zəngulə
Əraq
İsfahan
Zirətkən
Müasirlərin
rəyi