MUSİQİ
HAQQINDA
RİSALƏ
(
İxtisarla tərcümə olunmuşdur)
Əmirxan Kövkəbi Gürci