ISBN: 978-9952-483-27-7
Kitab Heydər Əliyev Fondu və Heydər Əliyev Mərkəzinin birgə layihəsi
çərçivəsində 2013-cü ildə nəşr olunmuşdur.
© Heydər Əliyev Fondu. 2013.
© Heydər Əliyev Mərkəzi. 2013.
Tiraj: 1000 ədəd.