19
nm
3
bərabər hissəyə
böldük və 1-ci
hissənin sonuna əlavə
etdik
y nəticə y nəzərdədir y kəskinlikdədir
bm
4
bərabər hissəyə
böldük, 1-ci hissənin
sonuna əlavə etdik
yə nəticə yə nəzərdədir yə kəskinlikdədir
ym
3
hissəyə ayırdıq, 1-ci
hissənin sonuna əlavə
etdik
r nəticə r nəzərdədir r kəskinlikdədir
ym
4
hissəyə böldük, 1-ci
hissənin sonuna əlavə
etdik
yh nəticə yh nəzərdədir yh kəskinlikdədir
tm
4
hissəyə böldük, 1-ci
hissənin sonuna əlavə
etdik
t
nəticə t nəzərdədir t kəskinlikdədir
tm
4
hissəyə böldük,
1-
ci hissənin sonuna
əlavə etdik
yə nəticə yv nəzərdədir yh kəskinlikdədir
ym
4
hissəyə böldük, 1-ci
hissənin sonuna əlavə
etdik
bv nəticə bv nəzərdədir bv kəskinlikdədir
əm
4
hissəyə böldük, 1-ci
hissənin sonuna əlavə
etdik
y nəticə y nəzərdədir y kəskinlikdədir
vm
2
hissəyə böldük, 1-ci
hissənin sonuna əlavə
etdik
yh nəticə yh nəzərdədir yh kəskinlikdədir