Əlaqə

Heydər Əliyev Fondu

Azərbaycan Respublikası, AZ 1000, Bakı ş., Niyazi küç., 5
Telefon: (994 12) 5251331, (994 12) 5251335
Faks: (994 12) 4048031

VÖEN: 9900000271
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC
Kod: 805250
VÖEN: (bank) 9900001881
Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944
Hesablaşma hesabı: (AZN) AZ50IBAZ38090019449330222120
Hesablaşma hesabı: (USD) AZ40IBAZ38190018409330222120
Hesablaşma hesabı: (EUR) AZ20IBAZ38190019789330222120
SWIFT BIK: IBAZAZ2X