22 noyabr 2011

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin Gənc İş Adamları Şəbəkəsinin təsis qurultayı

Noyabrın 22-də Bakıda Heydər Əliyev Fondu, Dialoq və Əməkdaşlıq Uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumunun (DƏ-İKGF) və Azərbaycan hökumətinin birgə təşkilatçılığı ilə “İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin Gənc İş Adamları Şəbəkəsinin (İƏT GİAŞ) təsis qurultayı öz işinə başlayıb.


Qurultayda Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, DƏ-İKGF-nin mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla Əliyeva çıxış edib.

 

Leyla Əliyevanın çıxışı:

 

- Xanımlar və cənablar!

 

Hörmətli qonaqlar!

 

Mən hamınızı doğma ölkəmdə - Azərbaycanda salamlamaq, bu çox vacib tədbirlə bağlı təbrik etmək istərdim. Bu qədər insanın qurultayda iştirakından çox məmnunam.

 

Bu gün dünya iqtisadiyyatı yeni çağırışlarla üz-üzə dayanmışdır. Bu, yeni proseslərdir, məlumatların ötürülməsinin sürətləndirilməsidir. Bu proseslərdə gənclərin fəal olması isə çox vacibdir. Gənc iş adamlarının Bakıda toplaşması da çox önəmli bir haldır.

 

Sahibkarlıq nə deməkdir? Sahibkarlıq çox güclü iradə, yaradıcılıq bacarığına malik olmaq deməkdir. Bu, sərhəd tanımadan, heç bir məhdudiyyət qoymadan inkişaf deməkdir. Bu, həm də yaranan imkanlardan istifadə, müxtəlif cəmiyyətlərdə, icmalarda işləmək deməkdir. Müxtəlif cəmiyyətlərin mədəniyyətləri ilə təmasda olmaq deməkdir.

 

Uğurlu sahibkarlıq İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan ölkələr üçün də çox vacibdir. Burada belə bir sual yaranır: Biz İslam ölkələrinə necə kömək edək ki, müasir dünyada onlar da öz yerini tuta, rəqabətdə güclü ola bilsinlər?

 

Təhlillər göstərir ki, islam ölkələrinin çoxunda adambaşına düşən gəlir inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə çox aşağıdır. Buna görə də gənc iş adamlarının səylərinin səfərbər edilməsi çox önəmlidir.

 

Bu gün vacib bir sual aktual xarakter daşıyır: İƏT-in üzvü olan ölkələrdə sahibkarlığın daha da inkişaf etdirilməsi üçün nə etməliyik, hansı tədbirləri görməliyik? Ümid edirəm ki, bu qurultay həm bizim ölkədə fəaliyyət göstərən, həm də digər ölkələrdə yaşayan gənc sahibkarların bacarıqlarının artırılmasına və gücləndirilməsinə kömək edəcəkdir. Ümidvaram ki, gənc sahibkarların potensialının artırılması innovasiyalara əsaslanacaqdır. Bundan başqa, düşünürəm ki, bu şəbəkə birlikdə işləyərək biznesin, daha güclü mədəniyyətin, sosial məsuliyyətin yaradılmasına xidmət edəcəkdir.

 

Əminəm ki, bu gün yaradacağımız Gənc İş Adamları Şəbəkəsi İƏT-in üzvü olan ölkələrdə gənc sahibkarlıq fəaliyyətində yeni imkanlar açacaqdır. Bundan başqa, bizim şəbəkə davamlı, dayanıqlı inkişaf üçün bir platforma olmalıdır. Bütün cəmiyyətlərdə təbii resursların istifadə olunması, enerji mənbələrinin işlənilməsi məsələləri də nəzərə alınmalıdır. Bununla yanaşı, ətraf mühitin qorunması məsələləri də nəzərdən keçirilməlidir. Dünyanın bütün bu çağırışlarında, bu məsələlərin həll olunmasında bizim ölkələrin - İƏT-in üzvü olan ölkələrin gənc sahibkarlarının da öz rolu olmalıdır.

 

Sonda onu da qeyd etmək istərdim ki, İƏT-lə əməkdaşlıq edən gənc sahibkarlar yeni iş yerlərinin açılmasında böyük rol oynayacaqlar. Bu isə o deməkdir ki, onlar daha çox gəncləri cəlb etməklə, gənclər arasında sahibkarlığın inkişaf etdirilməsinə töhfə verəcəklər. Bundan başqa, bu proses hər hansı bir mənfi sosial təzahürlərin qarşısını ala biləcək bir təşəbbüsdür.

 

Hörmətli dostlar, mən bu fikirdəyəm ki, biz müsbət təşəbbüslərimizi uğurla inkişaf etdirəcəyik. Ölkələrimizdə sahibkarlıq təşəbbüslərinin bizim üçün, əlaqələrimizin inkişafı və gələcək nəsillər üçün əhəmiyyətli olacağına əminəm. Mən hamınıza uğurlar arzu edirəm. Ümidvaram ki, bizim gözəl şəhərimizdə özünüzü evinizdəki kimi hiss edəcəksiniz. Təşəkkür edirəm.

 

Xəbərə keçid