Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri: qərbə açılan neft pəncərəsi

  • Layihə


2006-cı ildə Heydər Əliyev Fondu S. Frederik Starr və Svant E. Kornellin “Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri: qərbə açılan neft pəncərəsi” kitabını Azərbaycan dilində nəşr edib.


Kitabda Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmərinin geostrateji və iqtisadi əhəmiyyəti, ekoloji və sosial aspektləri kimi məsələlər 7 əsas fəsildə müxtəlif mütəxəssislər tərəfindən araşdırılıb.


Kitabxanaya keçid