Azərbaycan muğamı

  • Layihə


2009-cu ildə Heydər Əliyev Fondu tədris vəsaiti kimi təqdim olunan “Azərbaycan muğamı” multimedia toplusunu nəşr edib. Topluda muğamın növləri, janrları, mənşəyi, quruluşu, musiqi məzmunu və kompozisiya xüsusiyyətləri ətraflı şərh olunur.


8 diskdən ibarət olan “Azərbaycan muğamı” multimedia toplusu Azərbaycan və ingilis dillərində hazırlanıb.


Kitabxanaya keçid