“Azərbaycan” bukletlər toplusu

2011-ci ildə Heydər Əliyev Fondu ingilis, fransız, alman, rus, italyan dillərində “Azərbaycan” bukletlər toplusunu nəşr edib. Topluya “Azərbaycan tarixi”, “Azərbaycan təbiəti”, “Azərbaycan mədənniyyəti”, “Azərbaycan  memarlığı”, “Azərbaycan xalçaları”, “Azərbaycan mətbəxi” bukletləri daxildir.

Paylaş: