“Azərbaycan” bukletlər toplusu

2011-ci ildə Heydər Əliyev Fondu ingilis, fransız, alman, rus, italyan dillərində “Azərbaycan” bukletlər toplusunu nəşr edib. Topluya “Azərbaycan tarixi”, “Azərbaycan təbiəti”, “Azərbaycan mədənniyyəti”, “Azərbaycan  memarlığı”, “Azərbaycan xalçaları”, “Azərbaycan mətbəxi” bukletləri daxildir.