Azərbaycan əlyazmaları

2011-ci ilin noyabrında Heydər Əliyev Fondu italyan dilində “Azərbaycan əlyazmaları” adlı bukletlər toplusunu nəşr edib. Topluya 5 buklet daxildir:


1.  Azərbaycan  əlyazma kitabının tarixi.


2.  Xəttatlıq sənəti.


3.  Kitab istehsalı və dəftərxana ləvazimatları.


4.  Əlyazmalarda miniatürlər.


5.  Azərbaycan əlyazmaları YUNESKO-nun “Dünya yaddaşı” Proqramında.


Nəşrə eyni adda multimedia diski daxildir. Diskdəki materiallar Azərbaycan, ingilis, fransız, alman, italyan dillərində təqdim olunub.