Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdət Sezər və xanımı Səmra Sezər Heydər Əliyev Fondunda olublar

5 / 21
Məqaləni oxu
5 aprel 2006